Lo que natura no da, Salamanca no lo presta.
Lema de la Universidad de Salamanca

Aquest lloc és un projecte personal sense cap altra finalitat que proveïr al seu autor d'un espai d'experimentació i assaig al voltant de les tecnologies de la comunicació i la informació, i més concretament d'Internet, de la construcció de llocs web amb pàgines actives fent servir programació en ASP.NET, PHP i Java i de l'aplicació educativa de tot plegat. Tots els continguts propis que s'hi puguin trobar són de lliure disponibilitat i poden ser utilitzats, modificats i difosos sense cap mena de restricció excepte en el cas d'aquells materials protegits per una llicència Creative Commons tipus Reconeixement – No Comercial (by-nc).


Amb la següent afirmació es pot estar d'acord o discrepar, però sens dubte invita a reflexionar. Mostrar
I aquesta altra, segurament, també pot ser controvertida. Però penso que val la pena rumiar-la. Mostrar
El nou RGPD
El Cor de la UOC

Apunts de la xerrada
sobre el nou RGPD

Accés a la pàgina del
Cor de la UOC

Accés a la secció
d'àlbums fotogràfics

(Restringit a usuaris amb identificació)