Pàgina web personal de caràcter professional sota un domini .cat (www.avalos.cat)

Per poder allotjar un domini al propi ordinador de casa és molt recomanable poder disposar d’una adreça IP estàtica, cosa que el meu antic operador de telefonia, Tele2, oferia per defecte i sense cost addicional, a diferència d’altres companyies. Després que Tele2 fos absorbida per Vodafone les noves IP’s van ser totes dinàmiques i ja només ens varen mantenir les fixes o estàtiques als clients que per contracte no ens ho podien canviar. Quan vam canviar de domicili Vodafone va aprofitar per aŀlegar raons tècniques per forçar-nos a un canvi de número i la consegüent pèrdua de la IP estàtica si no ens aveniem a pagar un considerable suplement. Aquell moment va coincidir també amb la desaparació dels principals serveis gratuïts per poder publicar amb una IP dinàmica que, a més, impedeixen l’ús exclusiu del nom del propi domini i obliguen a incloure’l com a part d’un subdomini, cosa que no em fa cap gràcia.