IWRAC – Indret web d’en Ramon Àvalos Calomarde (www.ravalos.com)

Posar en marxa aquesta pàgina va suposar haver d’instaŀlar i configurar prèviament l’Internet Information Server (IIS) que són el conjunt de serveis per a Microsoft Windows que converteixen l’ordinador en un servidor on es poden publicar págines web tant localment a una intranet com de forma remota per Internet. Pot procesar diferents tipus de pàgines; com Active Server Pages (ASP) i ASP.NET. També vaig incloure el software necessari per poder publicar pàgines amb codi escrit en PHP. Els principals objectius a assolir van ser els següents.

1. Escriure el codi necessari per poder presentar aleatòriament cada cop que es carrega la pàgina una màxima o frase cèlebre juntament amb les dades del seu autor extreta d’una base de dades en Access i controlar i emmgatzemar a la mateixa base de dades  el número de visualitzacions de cada frase.

2. Gestionar els accessos amb usuari i contrasenya a les àrees restringides com els àlbums de fotos, les seccions privades de la pàgina del Cor de la UOC com eren les dades de contacte dels cantaires o l’agenda d’events en Access gestionada via formularis des del mateix web.

3. Familiaritzar-me amb la sintaxi dels llenguatges ASP i PHP escrivint algunes rutines per mostrar la data i hora en el servidor o per indicar, de manera automàtica i sense manteniment, el curs escolar actual o bé el rètol ‘estem de vacances’ en els periòdes corresponents.